en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
4/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów po implantacji kardiowertera-defibrylatora

Agata Reczek
1
,
Justyna Wojdyła-Piekarz
2
,
Ewa Kawalec-Kajstura
1

1.
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Polska
2.
Oddział Kliniczny Elektrokardiologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Polska
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej
Data publikacji online: 2021/02/02
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Celem pracy była ocena zachowań zdrowotnych w grupie pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi po implantacji kardiowertera-defibrylatora, jak również ocena związku między zachowaniami zdrowotnymi, a wybranymi zmiennymi socjodemograficznymi i klinicznymi. Zachowania zdrowotne są istotnym elementem codziennej aktywności życiowej człowieka, jeśli są pozytywne służą wspieraniu zdrowia. Dlatego też w tym aspekcie istotnego znaczenia nabierają takie zachowania zdrowotne jak: prawidłowe nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, praktyki zdrowotne i pozytywne nastawienia psychiczne.

Materiał i metody
W badaniu uczestniczyło 176 pacjentów z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem. Średni wiek badanych wynosił 62,36 lat (SD=15,41). Zdecydowaną większość stanowili mężczyźni (78,41%). Do badań użyto autorski kwestionariusz zawierający podstawowe dane socjo-demograficzne oraz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ) wg Z. Juczyńskiego.WynikiZdecydowana większość badanych pacjentów (71,02%) prezentowała wysokie nasilenie zachowań zdrowotnych. Tylko niewielki odsetek badanych (4,55%) miał niskie nasilenie zachowań zdrowotnych. Najbardziej nasilone zachowania zdrowotne dotyczyły praktyk zdrowotnych (średnia 4,09; SD=0,63). Natomiast najniżej ocenione zostały prawidłowe nawyki żywieniowe (średnia 3,62; SD=0,77). Zmienne socjo-demograficzne takie jak: wiek, płeć, stan cywilny, wykształcenie, aktywność zawodowa, mieszkanie z rodziną, wsparcie oraz obecność choroby niedokrwiennej serca wpływały istotnie na wybrane kategorie zachowań zdrowotnych.

Wnioski
Wysokie nasilenie zachowań zdrowotnych prezentowała zdecydowana większość badanych. Pacjenci najwyżej ocenili praktyki zdrowotne, w przeciwieństwie do prawidłowych nawyków żywieniowych. Stwierdzono istotny statystycznie związek między kategoriami zachowań zdrowotnych, a wybranymi zmiennymi socjo-demograficznymi i chorobą niedokrwienną serca.Introduction
The objective of the study was to assess health behaviours in a group of cardiac patients after implantation of cardioverter-defibrillator and to assess the correlation between health behaviours and selected sociodemographic and clinical variables. Health behaviours are an essential element of daily activities in every human’s life; if they are positive, they may improve health. A growing significance of health behaviours such as proper eating habits, preventive measures, health practices and a positive mental attitude can be observed in cardiac patients.

Material and methods
The study was carried out in a group of 176 patients with implanted cardioverter-defibrillator. The average age of respondents was 62.36 (SD=15.41). The study group consisted mainly of men (78.41%). The study was carried out with the application of a self-designed questionnaire and Health Behaviour Inventory according to Juczyński.ResultsThe vast majority of respondents (71.02%) were characterized by a high level of health behaviours. The highest intensity of health behaviours was observed in the case of health practices (average score 4.09; SD=0.63). The lowest score was obtained in the sphere of proper eating habits (average score 3.62; SD=0.77). Variables: age, gender, marital status, education, professional activity, living with family, support or ischaemic heart disease had a significant impact on particular categories of health behaviours

Conclusions
The vast majority of respondents reported a high level of health behaviours. The aspect which was scored the highest by patients was health practices, contrary to proper eating habits. There was a significant correlation between health behaviours and selected variables.

słowa kluczowe:

zachowania zdrowotne, choroby układu sercowo-naczyniowego, implantowany kardiowerter-defibrylator

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe