en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
MNiSW
40
INDEX COPERNICUS
93.56

 
1/2024
vol. 9
 
 

 
Artykuł oryginalny

Edukacja pielęgniarek i położnych: bariery i czynniki ułatwiające rozwój empatii

Krzysztof Sobczak, Iwona Modrzejewska, Agata Rudnik, Weronika Kaminska, Agata Zdun-Ryzewska
Long-Term Care Nursing 2024; 9 (1): 3-12
Data publikacji online: 2024-04-20
Artykuł oryginalny

Obciążenie opiekuna w trakcie świadczenia opieki nad osobą chorą przewlekłe na przykładzie stwardnienia rozsianego

Edyta Szydło, Katarzyna Wojtas, Anna Szczypta, Agnieszka Gniadek
Long-Term Care Nursing 2024; 9 (1): 13-21
Data publikacji online: 2024-04-20
Artykuł oryginalny

Knowledge Regarding Iron Deficiency Anemia among Students at Rangin Female Preparatory School in Sulaimani City

Cheman Salih Kakabra, Mahabat Hassan Saeed
Long-Term Care Nursing 2024; 9 (1): 22-32
Data publikacji online: 2024-04-20
Artykuł oryginalny

Przygotowanie studentów pielęgniarstwa do udzielania wsparcia emocjonalnego pacjentom z zaburzeniami psychosomatycznymi

Beata Płaczkiewicz
Long-Term Care Nursing 2024; 9 (1): 33-41
Data publikacji online: 2024-04-20
Artykuł oryginalny

Immuno-physiological assessment for some biomarkers of patients with reproductive disorders

Shamal Farhan Shallal, Layth Hatem Shallal, Volkan Eyüpoğlu
Long-Term Care Nursing 2024; 9 (1): 42-54
Data publikacji online: 2024-04-20
Artykuł oryginalny

Zachowania zdrowotne podejmowane przez chorych z gruźlicą płuc

Iwona Barbara Repka, Małgorzata Marczyńska, Patrycja Zurzycka, Grażyna Puto
Long-Term Care Nursing 2024; 9 (1): 55-64
Data publikacji online: 2024-04-20
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.