en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

ANALIZA WYBRANYCH UWARUNKOWAŃ OBCIĄŻENIA OPIEKUNÓW OPIEKĄ WEDŁUG COPE-INDEX: SKALA NEGATYWNEGO WPŁYWU OPIEKI

Barbara Niedorys
1
,
Agnieszka Chrzan-Rodak
1
,
Adrian Bartoszek
2
,
Marcin Rząca
1
,
Agnieszka Bartoszek
1
,
Barbara Ślusarska
1

1.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Polska
2.
Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Data publikacji online: 2020/04/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem demograficznym obserwowanym w większości krajow wysoko rozwiniętych i rozwijających się, w tym także w Polsce. Ze względu na konsekwencje jakie niesie za sobą starość, osoby te często wymagają opieki, ktora w rożnym stopniu jest przyczyną obciążenia opiekuna nieformalnego. Celem pracy jest ocena obciążeń opiekunow nieformalnych opieką według Skali Negatywnego Wpływu Opieki COPE-index oraz analiza wybranych ich uwarunkowań.

Materiał i metody
Badaniem objęto grupę 120 opiekunow nieformalnych osob starszych oraz grupę 120 podopiecznych zamieszkałych na wsi i w mieście. Do oceny stopnia obciążenia opiekuna opieką zastosowano Skalę Negatywnego Wpływu Opieki wchodzącą w skład kwestionariusza COPE-index. Do oceny sprawności funkcjonalnej podopiecznych zastosowano skale ADL i I-ADL. Materiał zgromadzono za pomocą bezpośrednich wywiadow wśrod opiekunow pełniących opiekę nad seniorami w środowisku domowym.

Wyniki
Wiek badanych opiekunow nieformalnych wahał się od 20 do 87 lat (M=52,5; SD=13,53). Negatywny wpływ opieki stwierdzono u 23,3% opiekunow i był istotnie wyższy w grupie opiekunow płci męskiej oraz sprawujących opiekę nad osobami z chorobą Alzheimera (p<0,05). Większa sprawność podopiecznego skutkowała mniejszym negatywnym wpływem sprawowanej opieki, istotnie w przypadku korelacji skali IADL i kwestionariusza COPE (p<0,05).

Wnioski
Sprawowanie opieki nad osobą starszą jest obciążeniem dla nieformalnego opiekuna, obciążenie to jest nasilone wśrod opiekunow osob z chorobą Alzheimera, opiekunow płci męskiej oraz u osob opiekujących się seniorem z niższym stopniem wydolności samoobsługowej.Aim
Aging of society is a demographical phenomenon perceivable in the majority of highly developed countries. Due to the consequences of getting older, many elderly people require to be taken care of, which may put a strain on the caretakers to various degrees. The aim of the study is to assess the degree and analyse chosen circumstances of the strain put on caretakers, in accordance with the COPE-scale of the Negative Impact.

Material and methods
The study group holds 120 informal caretakers of the elderly and 120 people who received care, from both urban and rural areas. In order to assess the degree of strain of caretakers, there was used the Negative Impact of Caregiving Scale, as a part of COPE- index questionnaire. In order to look into functional capabilities of care receivers the study employed ADL and I-ADL scales.

Results
The age of informal caretakers varied from 20 to 87 years (M= 52.5; SD=13.53). Strains were noticed in 23.3% of caretakers, with a particular impact of those who were male and were taking care of people suffering from Alzheimer’s disease (p<0.05). The more capable the care receiver, the less negative the impact of the care on the caretaker (statistically significant in the case of the correlation of the IADL scale and the COPE questionnaire, p<0.05).

Conclusions
Caring for an elderly person is a burden for an informal carer, this burden is intensified among carers of people with Alzheimer’s disease, male carers and people caring for the elderly with a lower degree of self- -service capacity.

słowa kluczowe:

rodzina, ADL, opiekunowie rodzinni

 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe