eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
79.69

 
2/2019
vol. 4
 
 

 

JAKOŚĆ ŻYCIA I JEJ UWARUNKOWANIA WŚRÓD OSÓB PO 60. ROKU ŻYCIA WYKAZUJĄCYCH ŚREDNIE UPOŚLEDZENIE SŁUCHU

Agnieszka Skorupska-Król, Agnieszka Pluta-Wilczyk, Paulina Kurleto
Data publikacji online: 2019-12-02

DOSTĘPNOŚĆ DO ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH W OPIECE STACJONARNEJ JAKO ELEMENT PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI GERIATRYCZNEJ

Grażyna Dykowska, Mariola Jaszczyńska, Anna Augustynowicz, Anna Leńczuk-Gruba, Izabela Gołębiak
Data publikacji online: 2019-12-02
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe