en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
2/2021
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Czy płukanki antyseptyczne mogą pomóc w walce z SARS-CoV-2?. Aktualny przegląd piśmiennictwa.

Hanna Maria Hüpsch-Marzec
1

1.
Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
Data publikacji online: 2021/07/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wirus SARS-CoV-2 do wniknięcia do wnętrza komórki wykorzystuje receptor konwertazy angiotensyny drugiej (ACE2), który został zidentyfikowany w wielu miejscach w obrębie jamy ustnej. Jama ustna stanowi tym samym ważny rezerwuar i potencjalne miejsce replikacji dla SARS-CoV-2. Transmisja wirusa z osoby na osobę odbywa się przede wszystkim drogą, kropelkową. Udowodniono, że ilość wirusa SARS-CoV-2 ma bezpośredni związek z nasileniem objawów COVID-19. Płukanki do stosowania w jamie ustnej posiadające w swym składzie składniki wirusobójcze o udowodnionej skuteczności mogą odegrać ważną rolę jako dodatkowy środek zapobiegawczy w celu zmniejszenia miana wirusa w jamie ustnej i redukcji transmisji wirusa SARS-CoV-2. Aktualne wyniki badań wskazują, że następujące składniki płukanek mają zdolność inaktywacji wirusa SARS-CoV-2: 0,23% powidon jodu, chlorek cetylopirydyny, 0,1% dichlorowodorek oktenidyny z 2,0% fenoksyetanolem, chlorek dekwaliny a także 27% alkohol etylowy z dodatkiem 0,042% mentolu, 0,092% eukaliptolu, 0,064% tymolu i 0,06% salicylanu metylu.

Wydaje się słuszne wprowadzenie standardowego stosowania płukania jamy ustnej i gardła środkami o udowodnionej wartości przeciwwirusowej dla: osób zakażonych, pacjentów hospitalizowanych, pacjentów podlegających długoterminowej opiece, osób bezobjawowych poddawanych procedurom medycznym w trakcie których konieczne jest zdjęcie maseczki ochronnej- przed przystąpieniem do tej procedury. Należy rozważyć wprowadzenie przemywania jamy nosowej (nozdrzy przednich) oraz zadbanie o ochronę oczu (okulary ochronne) w czasie wykonywania wszystkich procedur medycznych. Stosowanie płukanek antyseptycznych nie może stanowić alternatywy dla wdrożonych i stale obowiązujących zachowań profilaktycznych. Może jednak okazać się cennym, działającym komplementarnie środkiem zapobiegawczym. Pozwoli to na ochronę zarówno pacjentów jak i personelu medycznego.

The SARS-CoV-2 virus uses the receptor angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), which has been identified in many places within the oral cavity, to enter the cell. The oral cavity is therefore an important reservoir and potential replication site for SARS-CoV-2. The person-to-person transmission of the virus occurs primarily by droplets. The amount of SARS-CoV-2 virus has been shown to be directly related to the severity of COVID-19 symptoms. Oral rinses with proven virucidal ingredients may play an important role as an additional preventive measure to reduce oral viral load and reduce SARS-CoV-2 virus transmission. The current research results indicate that the following ingredients of the rinses have the ability to inactivate the SARS-CoV-2 virus: 0.23% iodine povidone, cetylpyridinium chloride, 0.1% octenidine dihydrochloride with 2.0% phenoxyethanol, dequalin chloride as well as 27% ethyl alcohol with the addition of 0.042% menthol, 0.092% eucalyptol, 0.064% thymol and 0.06% methyl salicylate.

It seems appropriate to introduce the standard use of mouth and throat rinsing with agents of proven antiviral value for: infected people, hospitalized patients, patients under long-term care, asymptomatic people undergoing medical procedures during which it is necessary to remove the protective mask - before proceeding with this procedure. Nasal rinsing (front nostrils) and eye protection (safety glasses) should be considered during all medical procedures.

The use of antiseptic rinses cannot be an alternative to the implemented and constantly binding preventive behaviors. However, it may prove to be a valuable complementary preventive measure. This will protect both patients and medical staff.
słowa kluczowe:

SARS-CoV-2, płukanki do jamy ustnej, kontrola infekcji

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe