en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2021
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czynniki wpływające na poziom stresu wśród rodzin pacjentów leczonych w oddziałach intensywnej terapii

Anna Maria Cybulska
1
,
Sylwia Rybińska
2
,
Kamila Rachubińska
1

1.
Katedra i Zakład Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska
2.
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska
Data publikacji online: 2021/05/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Hospitalizacja na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (AiIT) to sprawa nie tylko tej jednostki, ale również pozostałych osób i stanowi ogromny stres. Pojawiają się obawy o przyszłość oraz lęk związany z separacją, progresją choroby czy śmiercią. Celem badań była ocena nasilenia stresu i analiza emocji towarzyszących rodzinom pacjentów hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii oraz wpływu zmiennych socjodemograficznych i zmiennych związanych z hospitalizacją członków ich rodzin na oddziale AiIT na nasilenie stresu u rodzin pacjentów przebywających na oddziale AiIT.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono wśród 103 osób, których bliscy przebywali na oddziale AiIT w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Średni wiek respondentów wynosił 45±17lat. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego przeprowadzonego przy użyciu standaryzowanego kwestionariusza PSS-10 oraz autorskiego kwestionariusza ankiety.

Wyniki
Badania wykazały, że u większości badanych (76%) poziom stresu osiągał wysoki poziom. U osób na których największe wrażenie wywarł widok osoby bliskiej lub widok sprzętu medycznego, poziom stresu był zdecydowanie wyższy niż u osób, które tego pierwszego wrażenia nie pamiętają (p<0,05).

Wnioski
Wśród badanych istotnym czynnikiem wpływającym na nasilenie się stresu wśród bliskich pacjentów przebywających na oddziale AiIT był widok bliskiej osoby oraz sprzętu medycznego obecnego na sali chorego. Wśród badanych stwierdzono wysoki poziom nasilenia stresu, jednak osoby budujące poprawne relacje oraz skupiające się na pozytywnych emocjach łatwiej radziły sobie ze stresem w porównaniu do osób, które nie wykorzystywały technik radzenia sobie ze stresem.Aim
Illness and stay in hospital, especially in the Anesthesiology and Intensive Care Unit (AICU), is a huge stress for patients families. The aim of this study was to measure the level of stress among the relatives of patients hospitalized in the intensive care unit, to analyze their emotions and to assess the impact of sociodemographic and hospitalization-related variables on exacerbation of stress.

Material and methods
The study was conducted among 103 persons whose close ones were hospitalised in the ICU of the Voivodship Hospital in Gorzów Wielkopolski. Average age of respondents was 45±17 years. The study was carried out using a PSS-10 questionnaire and author’s questionnaire form.

Results
Studies showed that majority of respondents (76%) experienced high level of stress. Among people who were most influenced with the first impression of their close one or the medical equipment suffered from greater level of stress than people who did not recall this image (p<0.05).

Conclusions
A factor increasing stress of the relatives of patients staying in the AICU was the sight of their loved ones and of medical equipment in the patient’s room. The respondents had a high level of stress, however those of them who were able to establish healthy relationships with other people and focused on positive emotions coped with stress better than those who did not use stress-coping strategies.

słowa kluczowe:

rodzina, stres, intensywna terapia

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe