en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
2/2021
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Diagnozowanie i planowanie opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta z rozpoznaniem schizofrenii przy wykorzystaniu międzynarodowych klasyfikacji NANDA, NIC i NOC

Piotr Pawłowski
1
,
Renata Markiewicz
2
,
Beata Dobrowolska
3

1.
student - kierunek lekarski, Medical University of Lublin, Polska
2.
Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Medical University of Lublin, Polska
3.
Katedra i Zakład Zarządzania w Pielegniarstwie, Medical University of Lublin, Polska
Data publikacji online: 2021/07/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Celem pracy jest prezentacja zastosowania klasyfikacji NANDA, NIC, NOC w procesie planowania opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta z rozpoznaniem schizofrenii

Materiał i metody
Praca opiera się na metodzie analizy studium indywidualnego przypadku i wykorzystuje techniki badawcze takie jak: wywiad, obserwacja, pomiar, analiza dokumentacji pielęgniarskiej i lekarskiej. W pracy wykorzystano narzędzia badawcze: Kartę Indywidualnej Opieki Pielęgniarskiej, Skalę do oceny zmęczenia wg Richardson, Skalę Oceny Ryzyka Samobójstwa SAD PERSONS wg Pattersona oraz test do oceny stanu funkcji psychicznych – MMSE.

Wyniki
Na podstawie zebranych danych empirycznych i w oparciu o klasyfikację NANDA postawiono następujące diagnozy pielęgniarskie: (1) zaburzony wzorzec snu [00198], (2) zmęczenie [00093], (3) upośledzona regulacja nastroju [00241], (4) upośledzona pamięć [00131], (5) izolacja społeczna [00054], (6) brak nadziei [00124], (7) bezsilność [00125], (8) upośledzona pamięć [00131], (9) upośledzone interakcje społeczne [00052], (10) lęk [00146], (11) przewlekły smutek [00137], (12) ryzyko samobójstwa [00150]. Dla diagnozy pielęgniarskiej (12) ryzyko samobójstwa [00150] zredagowano plan opieki pielęgniarskiej z zastosowaniem klasyfikacji NIC oraz NOC, który opierał się na dowodach naukowych zawartych w wymienionych klasyfikacjach.

Wnioski
Problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta hospitalizowanego z powodu schizofrenii wynikają z objawów choroby oraz działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem leków. Zastosowanie klasyfikacji NANDA, NIC, NOC w procesie diagnozowania i planowania opieki pielęgniarskiej pozwala na stosowanie działań opartych na dowodach naukowych.Introduction
The aim of this paper is to present how the NANDA, NIC, and NOC classifications can be applied in the process of planning nursing care for a patient with a diagnosis of schizophrenia.

Material and methods
The paper is based on the method of analysis of an individual case study and uses research techniques such as interview, observation, measurement, and analysis of medical records. The following research tools were used: Individual Nursing Care Card, Richardson’s Fatigue Rating Scale, Patterson’s SAD PERSONS Scale for Suicide Risk Assessment, and the Mini-Mental State Examination (MMSE).

Results
Based on the collected empirical data and the NANDA classification, the following nursing diagnoses were made: (1) disturbed sleep patterns [00198], (2) fatigue [00093], (3) impaired mood control [00241], (4) impaired memory [00131], (5) social isolation [00054], (6) lack of hope [00124], (7) helplessness [00125], (8) impaired memory [00131], (9) impaired social interactions [00052], (10) anxiety [00146], (11) chronic sadness [00137], (12) risk of suicide [00150]. For the diagnosis: risk of suicide [00150], a nursing care plan using the NIC and NOC classifications was drawn up, utilising the scientific evidence included in these classifications.

Conclusions
Nursing problems occurring in a patient hospitalised due to schizophrenia result from symptoms of the disease and side effects associated with taking medicines. When applied in the process of diagnosing and planning nursing care, NANDA, NIC, NOC classifications allow nurses of evidence-based activities.

słowa kluczowe:

opieka pielęgniarska, schizofrenia, NANDA, NIC, NOC

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe