en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
4/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Functional capacity of patients in the old age after implementation knee endoprosthesis – assessment according to the KOOS scale

Maria Kołaczyńska
1
,
Marcin Bińkowski
2
,
Mariola Głowacka
1, 3

1.
Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2.
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
3.
Wydział Nauk o Zdrowiu, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Polska
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej
Data publikacji online: 2021/02/02
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Celem pracy jest przedstawienie oceny wydolności funkcjonalnej pacjentów w podeszłym wieku z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego przed i po zabiegu endoprotezoplastyki.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono po uzyskaniu zgody komisji Bioetycznej przy UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, w okresie maj 2018 r. – maj .2019 r. w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy w oddziale Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii. Badaniem objęto 100 pacjentów w wieku 65+ (62 kobiety i 38 mężczyzn) zakwalifikowanych do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Badania przeprowadzono dwukrotnie: w dniu przyjęcia do szpitala oraz w dniu wypisu, z zastosowaniem skali Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score KOOS.

Wyniki
Generalnie największy wzrost jakości życia odnotowano u mieszkańców wsi – 21,21 punktów, w wieku 71-76 lat – 14,95 punktów oraz w wieku 68-70 lat – 14,81 punktów. Najniższy natomiast w grupie wiekowej 50-67 lat – 12,28 punktów, u mieszkańców miasta powyżej 100 tys. – 9,38 punktów oraz u mieszkańców miasta 15-49 tys. – 9,03 punktów.

Wnioski
Stwierdzono istotną statystycznie poprawę sprawności funkcjonalnej pacjentów, a także zmniejszenie dolegliwości bólowych stawu kolanowego oraz polepszenia jakości życia chorych po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym wymiany stawu.Introduction
The aim of the study is to present the evaluation of the functional capacity of elderly patients with osteoarthritis of the knee before and after the endoprosthesis procedure.

Material and methods
The research was carried out after obtaining the consent of the Bioethical Committee at the Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz in the period from 27/05/2018 to 27/05/2019 in the 10th Military Clinical Hospital with the Polyclinic in Bydgoszcz of the Department of Traumatology and Orthopedics. The research material consisted of 100 patients aged 65+ (62 women and 38 men) qualified to undergo knee endoprosthesis surgery.

Results
In general, the highest increase in the quality of life was recorded among rural residents – 21.21 points, in the age of 71 76 – 14.95 points and in the age of 68 70 – 14.81 points. The lowest, however, in the 50-67 age group – 12.28 points, for city residents over 100,000. – 9.38 points and 15-49 thousand among the city’s inhabitants – 9.03 points.

Conclusions
The conducted studies found a statistically significant improvement in the functional efficiency of patients, as well as a reduction in pain in the knee joint and improvement in the quality of life of patients after surgery for knee replacement – endoprosthesis.

słowa kluczowe:

choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego, endoprotezoplastyka, wydolność funkcjonalna, , jakość życia

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe