en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

JAKOŚĆ ŻYCIA I PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ TERAPEUTYCZNYCH PRZEZ CHORYCH HEMODIALIZOWANYCH

Anna Maria Cybulska
1
,
Elżbieta Anna Leszczewicz
2
,
Elżbieta Grochans
1

1.
Zakład Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska
2.
Zakład Pielęgniarstwa, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa, Polska
Data publikacji online: 2020/04/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Celem niniejszych badań była ocena jakości życia pacjentow hemodializowanych i przestrzeganie przez nich zaleceń terapeutycznych.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono wśrod 71 pacjentow z przewlekłą chorobą nerek, leczonych nerkozastępczo metodą hemodializy. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny przeprowadzony przy użyciu kwestionariusza jakości życia SF – 36 (ang. Short Form Health Survey), skali ARMS (ang. Adherence to Refills and Medication Scale) oraz kwestionariusza ankiety własnego autorstwa.

Wyniki
W badaniach wykazano istotny wpływ wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz aktywności fizycznej badanych na jakość życia pacjentow hemodializowanych. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie zależności pomiędzy płcią, stanem cywilnym, aktywnością fizyczną, a jakością życia chorych. W badaniach zauważono, że przestrzeganie zaleceń terapeutycznych istotnie wpływa na jakość życia w następujących domenach: sprawność (PF), witalność (VT), funkcjonowanie społeczne (SF), ograniczenia aktywności wywołane problemami emocjonalnymi (RE) i funkcjonowanie w wymiarze psychicznym (MCS). W badaniach zaobserwowano, że im wyższy wynik ARMS czyli słabsze stosowanie się do zaleceń tym niższa jakość życia w tych domenach.

Wnioski
Wiek pacjentow poddanych leczeniu nerkozastępczym jest istotną determinantą pogarszającą jakość życia. Hemodializa jako metoda leczenia PCHN w znacznym stopniu przyczynia się do pogorszenia jakości życia badanych chorych, dotyczy to zwłaszcza mieszkańcow wsi, osob z wykształceniem podstawowym i zawodowym, a także chorych dłużej leczonych hemodializami. Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych wpływa pozytywnie na jakość życia pacjentow hemodializowanych.Aim
The purpose of this study was to assess the quality of life of hemodialysis patients and adherence to therapeutic recommendations.

Material and methods
This survey-based study involved 71 patients with CKD receiving hemodialysis as renal replacement therapy. The research instruments were: the 36-Item Short Form Health Survey (SF–36), the Adherence to Refills and Medications Scale (ARMS), and the author’s questionnaire.

Results
The study demonstrated that age, place of residence, education, and physical activity of hemodialysis patients have a significant impact on their quality of life. No statistically significant relationships were observed between gender, marital status, physical activity, and the quality of patients’ lives. Adherence to therapeutic recommendations had as a significant effect on the quality of life in the domains of physical functioning (PF), vitality (VT), social functioning (SF), and role emotional (RE), as well as on mental functioning (Mental component score, MCS).

Conclusions
The age of patients receiving renal replacement therapy is a significant negative contributor to their quality of life. Hemodialysis as a method of treatment for CKD substantially deteriorates the quality of patients’ lives, especially those living in rural areas, those with primary and vocational education, and those receiving hemodialysis treatment for a longer time. Adherence to therapeutic recommendations has a positive effect on the quality of life of hemodialysis patients.

słowa kluczowe:

hemodializa, przewlekła choroba nerek, jakość życia, przestrzeganie zaleceń terapeutycznych

 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe