en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
3/2019
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia i stan odżywienia w grupie pacjentów w wieku powyżej 65 lat z niewydolnością serca i/lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

Ewa Kawalec-Kajstura
1
,
Maria Szlońska
2
,
Joanna Sułkowska
3
,
Grażyna Puto
4
,
Ilona Kuźmicz
1

1.
Department of Internal Medicine and Community Nursing, Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College (JU MC), Krakow
2.
Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College (JU MC), Krakow – graduate
3.
Department of Internal Medicine and Community Nursing, Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College (JU MC), Krakow – PhD student
4.
Department of Clinical Nursing, Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College (JU MC), Krakow
Data publikacji online: 2020/01/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Występowanie chorób przewlekłych, jak niewydolność serca (NS), czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), wpływa na stan odżywienia, jak i jakość życia seniorów.

Cel
Określenie zależności między stanem odżywienia a jakością życia w grupie pacjentów po 65 roku życia z NS i/lub POChP.

Materiał i metody
Badaną grupę stanowiło 120 pacjentów w wieku powyżej 65 lat, z NS i/lub POChP. W badaniach wykorzystano: kwestionariusz własnej konstrukcji, skalę MNA oraz kwestionariusz SF-36v2®Health Survey.

Wyniki
Zagrożonych niedożywieniem było 55,8% badanych, a 10,0% – niedożywianych. Średnia wartość indeksu jakości życia wynosiła 62,54±13,15pkt., wymiaru fizycznego – 72±13,67 pkt., a mentalnego – 44,58±18,87 pkt. Indeks jakości życia, jej wymiar fizyczny i mentalny zależały istotnie od stanu odżywienia (p < 0,001).

Wnioski
1) Stan odżywienia większości badanych był niezadowalający. 2) Jakość życia badanych nie była wysoka. 3) Indeks jakości życia, a także jej wymiar fizyczny i psychiczny były znacząco różne w zależności od stanu odżywienia badanych.Introduction
The occurrence of chronic diseases, like heart failure (HF) or chronic obstructive pulmonary disease (COPD),significantly influences both seniors’ nutritional status and the quality of their life.

Aim of the study
Determination of the relationship between a nutritional status and a life quality among patients with HF and/or patients with COPD aged over 65.

Material and methods
The study group consisted of 120 hospitalized people aged over 65, suffering from NS and/or COPD. Tools used in the study: own construction questionnaire, MNA scale and SF-36v2®Health Survey.

Results
55.8% of patients were in danger of malnutrition, 10.0% were undernourished. An average value of the quality of life index was62.54±13.15pt, physical dimension – 72±13.67 pt and mental – 44.58±18.87 pt. Quality of life index and its physical and mental dimensions dependedon nutritional status assessed by MNA scale (p<0.001).

Conclusions
1) The nutritional status of the majority of respondents was unsatisfactory. 2) The quality of life in the study group was not high. 3) The general level of lifequality, as well as its physical and mental dimensions, were significantly different depending on the nutritional status of the subjects.

słowa kluczowe:

stan odżywienia, jakość życia, choroby przewlekłe, starsi

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe