en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
4/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z depresją wieku podeszłego studium przypadku

Maciej Leki
1
,
Katarzyna Juszczak
1

1.
Wydział Nauk o Zdrowiu – Katedra Pielęgniarstwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Polska
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej
Data publikacji online: 2021/02/02
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Depresja wieku podeszłego dotyczy coraz większej liczby pacjentów, zwłaszcza obciążonych wywiadem chorób somatycznych, takich jak przebyty udar mózgu, choroba nowotworowa i inne. Chorzy w wieku podeszłym częściej koncentrują się na objawach somatycznych depresji, zgłaszając liczne dysfunkcje, co także jest związane z częstszym ryzykiem samobójstw niż w pozostałych grupach wiekowych. Problematyka depresji wieku podeszłego w świetle najnowszej literatury przedmiotu, opisywana jest w grupie wiekowej 65 lat i powyżej stanowiąc jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych związanych z zaburzeniami nastroju, biorąc pod uwagę częstość rozpowszechniania w ciągu życia. Prezentowany opis przypadku przedstawia mnogość problemów pielęgnacyjnych, które mogą wystąpić u każdego pacjenta z depresją wieku podeszłego. Deficyt w zakresie samoopieki, izolacja i wycofanie społeczne, trudności w nawiązywaniu kontaktu, zaburzenia procesów poznawczych, zaburzenia snu, utrata apetytu, zwiększone ryzyko popełnienia samobójstwa to problemy do rozwiązania, w których pacjent potrzebuje wsparcia personelu pielęgniarskiego. Prawidłowo zaplanowane i realizowane interwencje pielęgniarskie pozwolą pacjentowi na szybszy powrót do samodzielności i podjęcia ról społecznych

Elderly depression is affecting an increasing number of patients, especially those with a history of somatic diseases such as past stroke, cancer and others. Elderly patients are more likely to focus on the somatic symptoms of depression, reporting multiple dysfunctions, which is also associated with a higher risk of suicide than in other age groups. The issue of elderly depression in the light of the most recent literature on the subject is described in the age group of 65 years and above and is one of the most serious health problems related to with mood disorders, given the frequency of distribution throughout life. This case study presents the multitude of care problems that can occur in any patient with depression in old age. Self-care deficit, social isolation and withdrawal, difficulties in establishing contact, cognitive processes disorders, sleep disorders, loss of appetite, increased risk of committing suicide are the problems to be solved in which the patient needs the support of nursing staff. Properly planned and implemented nursing interventions will allow the patient to return to independence and assume social roles more quickly.
słowa kluczowe:

opieka pielęgniarska, problemy pielęgnacyjne, depresja wieku podeszłego

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe