en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
4/2019
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

OCENA WSPÓŁPRACY Z PERSONELEM PIELĘGNIARSKIM NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ W PRACY ZAWODOWEJ OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

Aneta Masłowska
1
,
Grażyna Dykowska
2
,
Zofia Sienkiewicz
3
,
Anna Leńczuk-Gruba
3

1.
Fundacja Hospicjum Onkologiczne im. św Krzysztofa, Warszawa
2.
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3.
Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Data publikacji online: 2020/01/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Zwiększone zapotrzebowanie w zakresie zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym przyczyniło się do powstania zawodu opiekuna medycznego, który współpracuje z personelem pielęgniarskim.

Cel
Celem pracy było poznanie opinii opiekunów medycznych na temat współpracy z personelem pielęgniarskim.

Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 246 opiekunów medycznych współpracujących z personelem pielęgniarskim. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety.

Wyniki
Pozytywnie współpracę z personelem pielęgniarskim oceniło 57,3% badanych. Ocena współpracy korelowała z miejscem zatrudnienia i stażem pracy respondentów. W opinii 56,5% badanych zawód opiekuna jest niedoceniany przez personel pielęgniarski.

Wnioski
Dobra współpraca zawodowa grup opiekunów medycznych i personelu pielęgniarskiego powinna stanowić priorytet w realizacji opieki nad pacjentem.Introduction
The increased demand for providing care for the elderly and disabled has contributed to the emergence of the profession of a medical caregiver who works with nursing staff.

Aim of the study
The purpose of this work was to find out the opinion of medical caregivers on cooperation with the nursing staff.

Material and methods
246 medical caregivers cooperating with nursing staff took part in the study. The author’s questionnaire was used for the research.

Results
57.3% of respondents rated cooperation with nursing staff positively. The assessment of cooperation correlated with the place of employment and seniority of respondents. 56.5% of respondents stated that medical caregiver profession is underestimated by nursing staff.

Conclusions
Good professional cooperation between the groups of medical caregivers and nursing staff should be a priority when taking care of the patient.

słowa kluczowe:

opiekun medyczny, pielęgniarki, współpraca

 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe