en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
3/2019
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Ocena obciążenia nieformalnych opiekunów pacjentów objętych opieką hospicyjną

Ilona Kuźmicz
1, 2
,
Marta Szeliga
2, 3
,
Iwona Repka
4
,
Ewa Kawalec-Kajstura
1
,
Joanna Sułkowska
5

1.
Department of Internal Medicine and Community Nursing, Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College (JU MC), Krakow
2.
St. Lazarus Hospice, The Society of Friends to People in Disease, Krakow
3.
Department of Medical Education, Faculty of Medicine, Jagiellonian University Medical College (JU MC), Krakow
4.
Department of Clinical Nursing, Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College (JU MC), Krakow
5.
Department of Internal Medicine and Community Nursing, Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College (JU MC), Krakow – PhD student
Data publikacji online: 2020/01/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Sprawowanie opieki przez opiekunów nieformalnych nad osobą bliską u kresu życia może powodować wystąpienie negatywnych konsekwencji, w tym symptomów obciążenia manifestujących się na różnych płaszczyznach.

Cel
Ocena poziomu obciążenia w grupie opiekunów nieformalnych.

Materiał i metody
Badaną grupę stanowiło 30 opiekunów nieformalnych, których bliscy byli objęci opieką hospicyjną. W badaniu wykorzystano polską wersję Caregiver Burden Scale.

Wyniki
Najwyższy poziom obciążenia stwierdzono w podskali Wysiłek ogólny (Mean=2.71) oraz Rozczarowanie (Mean=2.48), a najniższy w podskali Zaangażowanie emocjonalne (Mean=1.78). Wykazano istotny statystycznie związek pomiędzy wynikiem całkowitym (p=0.009), poziomem obciążenia dla podskali Izolacja społeczna (p=0.012) oraz Otoczenie (p=0.026) a okresem sprawowanej opieki.

Wnioski
Jakkolwiek, w badanej populacji opiekunów odnotowano średni poziom obciążenia dla wszystkich podskal z wyjątkiem podskali Zangażowanie emocjonalne, to analiza przypadków wykazała wysoki poziom obciążenia w różnych podskalach u niektórych badanych.Introduction
Taking care of a close relative who is coming to the end of their life may lead to negative consequences for their caregivers including the symptoms of multidimensional burden.

Aim of the study
The aim of the study was the assessment of the burden in a group of informal caregivers.

Material and methods
The study was conducted in a group of 30 informal caregivers whose close relatives were taken into hospice care. A Polish version of Caregiver Burden Scale was applied in the study.

Results
The highest level of burden was observed on the General strain (Mean=2.71) and Disappointment (Mean=2.48) subscales, whereas the lowest level on the Emotional involvement subscale (Mean=1.78). A statistically significant correlation was found between the total score (p=0.009), the level of burden on the Isolation(p=0.012) and Environment (p=0.026) subscales and the period of time during which care was provided.

Conclusions
Although in the examined group of caregivers a moderate level of burden was observed on all the subscales except the Emotional involvement one, an analysis of particular cases showed a high level of burden on various subscales in some respondents.

słowa kluczowe:

obciążenie, opiekun nieformalny, hospicjum

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe