en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
 
4/2022
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Artykuł oryginalny

Ocena psychofizycznego aspektu jakości życia pacjentów objętych długoterminową opieką stacjonarną

Mariola Rybka
1
,
Dorota Kochman
2
,
Agata Szałkowska
3

1.
Szpital Lipno Sp. z o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Polska
2.
INOZ Włocławek, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Polska
3.
Suradówek, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Polska
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej tom 7, rok 2022, numer 4, s. 25-36
Data publikacji online: 2023/02/28
Plik artykułu:
- 3.pdf  [0.17 MB]
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
1. Cybulski M., Krajewska-Kułak E. Opieka nad osobami starszymi przewodnik dla zespołu terapeutycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2016:197.
2. Ministerstwo zdrowia. Stan faktyczny i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej w Polsce. Warszawa grudzień 2012:4,8,25. http://oipip.opole.pl/wp-content/uploads/2014/04/ pod_strategia.pdf 1.09.2020
3. Lada A., Jakość życia seniorów. Annales. 2018,Vol 31, No 2 : 331-332.
4. De Walden- Gałuszko K., Kaptacz A. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa 2017: 19-20
5. Broczek K., Jankowski K. Stany nagłe. Geriatria. Medical Tribune Polska 2018:17.
6. Budzyńska-Kapczuk A. Ocena jakości życia podopiecznych objętych długoterminową opieką stacjonarną w mieście i powiecie ziemskim Biała Podlaska. Gerontol Pol 2004, 12(I): 24-31.
7. Fidecki W., Wysokiński M., Wrońska I., Ślusarz R. Niesprawność osób starszych wyzwaniem dla opieki pielęgniarskiej. Probl. Pielęg. 2011, 19: 1–4.
8. Toczyńska A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. Samoocena wybranych aspektów jakości życia podopiecznych objętych długoterminową opieką stacjonarną. Problemy Pielęgniarstwa. 2012; 20 (3): 369–379
9. Augustyn E., Grochowska A., Łabuzek M., Mika M. Psychologiczne aspekty jakości życia pacjentów objętych długoterminową opieką stacjonarną. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. 2020,5,vol 3:175-190.
10. Forlani M., Morri M., Murri MB. et al. Anxiety Symptoms in 74+ Community-Dwelling Elderly: Associations with Physical Morbidity, Depression and Alcohol Consumption. PLoS ONE 2014, 9(2)
11. Fidecki W., Wrońska I., Kędziora-Kornatowska K., Wysokiński M., Kulina D., Wadas T., Augustowska-Kruszyńska K. Jakość życia związana ze stanem zdrowia osób w podeszłym wieku objętych opieką długoterminową. Wydawnictwo Gerontologia Polska 2015:1, 24-28.
12. Zboina B, Kulik T. Uwarunkowania społeczne jako determinanty zadowolenia z jakości życia w zakładach pielęgnacyjno-leczniczych. [w:]Ostrowieckie DniPromujące Zdrowie. Zboina B (red). WSBiP, Ostrowiec Świętokrzyski 2005: 79-90.
13. Zboina B., Kulik T, Pacian A., Rudnicka-Drożak E. Biopsychosocial factors shaping perceptron of quality of life of elderly people in long term care. Pol J Environ Stud 2006, 15(2a): 940-944.
14. Górna K., Jaracz K. Jakość życia osób starszych. [w:] Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wieczorowska-Tobis K., Talarska D (red). PZWL, Warszawa 2008: 343-345.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.