en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
2/2022
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena stanu odżywienia pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia przebywających w zakładach opieki długoterminowej na terenie województwa podkarpackiego

Katarzyna Tomaszewska
1
,
Bożena Majchrowicz
2
,
Katarzyna Kałamarz
3

1.
Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, Polska
2.
Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Polska
3.
Instytut Pielęgniarstwa, Collegium Masoviense, Polska
Data publikacji online: 2022/08/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Celem pracy była ocena stanu odżywienia pacjentów powyżej 65 roku życia przebywających w zakładach opieki długoterminowej na terenie województwa podkarpackiego.

Materiał i metody
Materiał i metody Badaniem objęto 247 osób powyżej 65 r.ż. Badania przeprowadzono za pomocą skali MNA, pozwalającej ocenić stan odżywienia pacjentów, który zależy od wieku czy preferencji żywieniowych. Wszystkie obliczenia związane z przeprowadzonymi badaniami wykonano na podstawowym teście Chi- kwadrat.

Wyniki
Osoby starsze są najbardziej narażone na wystąpienie niedożywienia a sposób w jaki się odżywiają należy uważnie kontrolować, zapewniając organizmowi wszelkiego rodzaju składniki odżywcze i mineralne. Po przebadaniu całej grupy pacjentów stwierdzono, że u 31,7% stan odżywienia jest prawidłowy. 37,6% pacjentów zagrożonych jest niedożywieniem, z powodu występujących chorób współistniejących oraz stanu w jakim się znajdują. Natomiast 29,7% osób cierpi na niedożywienie, dlatego ich stan zdrowia jest pod stałą kontrolą lekarzy.

Wnioski
Osoby w wieku powyżej 65 lat przebywające w placówkach opieki długoterminowej mają zapewnione regularne posiłki i pomoc osób trzecich we wszystkich czynnościach życia codziennego, a personel może w łatwy sposób monitorować, jak pacjent je, ile spożywa z podawanych posiłków, i czy ich waga pozostaje niezmieniona. Na poziom odżywienia badanych istotnie wpływa ich stan zdrowia oraz stopień otępienia. Ponieważ odżywianie pacjentów w badanych placówkach opieki długoterminowej jest zróżnicowane, należy podjąć środki w celu zapewnienia, że wszyscy pacjenci otrzymują wystarczającą ilość składników odżywczych.Aim
The aim of this study was to evaluate the nutritional status of patients over 65 years of age residing in long-term care facilities in Podkarpackie Voivodship.

Material and methods
The study included 247 persons over 65 years of age. The study was carried out using the MNA scale, which allows to assess the nutritional status of patients, which depends on age and dietary preferences. All calculations related to the performed tests were performed on the basic Chi-square test.

Results
Elderly people are most at risk of malnutrition and their diet should be carefully monitored to ensure that the body receives all kinds of nutrients and minerals. After examining the entire group of patients, it was found that 31.7% had normal nutritional status. 37.6% of the patients are at risk of malnutrition, due to the comorbidities present and the condition they are in. On the other hand, 29.7% are suffering from malnutrition and therefore their health status is under constant medical supervision.

Conclusions
Elderly people over 65 years of age residing in long-term care facilities are provided with regular meals and assistance from third parties in all activities of daily living, and staff can easily monitor how the patient eats, how much they eat from the meals served, and whether their weight remains unchanged. The nutritional level of the respondents is significantly influenced by their health status and the level of dementia. As patients nutrition in the surveyed long-term care facilites studied varies, measures must be taken to ensure that all patients recive sufficient nutriens.

słowa kluczowe:

ocena żywieniowa, zakłady opieki długoterminowej, osoby starsze

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.