en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
3/2019
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Ocena związku między występowaniem objawów depresji wśród pacjentów w wieku podeszłym a wybranymi czynnikami socjo-demograficznymi, wydolnością funkcjonalną, samooceną zdrowia i sprawności fizycznej oraz występowaniem upadków w wywiadzie

Magdalena Sylwia Kamińska
1
,
Aleksandra Szylińska
2
,
Jacek Brodowski
3
,
Beata Karakiewicz
4

1.
Subdepartment of Long Term Care, Department of Social Medicine, Faculty of Health Sciences, Pomeranian Medical University in Szczecin, Żołnierska Str. 48, 71-210 Szczecin, Poland; email: magdalena.kaminska@pum.edu.pl
2.
Department of Medical Rehabilitation and Clinical Physiotherapy, Faculty of Health Sciences, Pomeranian Medical University in Szczecin, Żołnierska Str. 54, 71-210 Szczecin, Poland; email: aleksandra.szylinska@pum.edu.pl
3.
Department of Primary Health Care, Faculty of Health Sciences, Pomeranian Medical University in Szczecin, Żołnierska Str. 48, 71-210 Szczecin, Poland; email: jacek.brodowski@pum.edu.pl
4.
Subdepartment of Social Medicine and Public Health, Department of Social Medicine, Faculty of Health Sciences, Pomeranian Medical University in Szczecin, Żołnierska Str. 48, 71 – 210 Szczecin, Poland; email: karabea@pum.edu.pl
Data publikacji online: 2020/01/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Obniżona wydolność afektywna, poprzedzona zaburzeniami emocjonalnymi jest częstym zaburzeniem, charakterystycznym dla wieku starszego, które może prowadzić do depresji.

Cel
Celem pracy była ocena związku między występowaniem objawów depresji wśród badanych, a czynnikami socjo-demograficznymi, samooceną zdrowia i sprawności fizycznej, wydolnością funkcjonalną i występowaniem upadków.

Materiał i metody
Badaniami objęto 304 osoby w wieku 65-100 lat. W badaniu zastosowano Geriatric Depression Scale, Barthel Scale i Geriatryczny Kwestionariusz Wywiadu Środowiskowego.

Wyniki
Wykazano, że depresji częściej doświadczały osoby starsze, osoby z niższym wykształceniem, samotne, będące w gorszej sytuacji bytowej i osoby, których rodziny nie były przygotowane do pełnienia opieki nieformalnej nad badanymi (p<0,05).

Wnioski
Objawy depresji wśród badanych w znaczący sposób wiążą się z czynnikami socjo-demograficznymi, obniżoną sprawnością w wykonywaniu czynności dnia codziennego, niską samooceną zdrowia i sprawności fizycznej oraz z występowaniem upadków wielokrotnych.Backgorund
Decreased affective efficiency, preceded by emotional problems, is a common advanced-age disorder which can lead to depression.

Aim
The aim of this study was to assess the relationship between depressive symptoms experienced by elderly people and their sociodemographic data, self-reported health status, physical fitness, functional capacity, and history of falls.

Material and methods
The study involved 304 individuals aged 65-100 years. The research instruments were the Geriatric Depression Scale-Short Form, the Barthel Scale, and the Background Survey Geriatric Questionnaire.

Results
Depression was more common among the elders who had a lower education level, lived alone, were in a worse financial position, and among those whose families were unprepared to provide them with informal care (p < 0.05).

Conclusions
Depressive symptoms observed in the respondents were significantly related to their sociodemographic data, reduced ability to perform daily activities, low self-reported health status and physical fitness, and recurrent falls.

słowa kluczowe:

depresja, upadki, osoby starsze

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe