en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2022
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Opieka nad otyłymi pacjentami starszymi w trakcie toczącego się stanu zapalnego.

Jakub Piotr Husejko
1
,
Dominika Strzała
1
,
Anna Pokrzywa
1
,
Agata Wójcik
1
,
Hanna Cieluszek
1
,
Julia Tomys
1
,
Mariusz Kozakiewicz
1

1.
Department of Geriatrics, Collegium Medicum of the Nicolaus Copernicus University, Polska
Data publikacji online: 2022/03/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Mając na uwadze liczne wyzwania organizacyjne dotyczące opieki nad seniorami, istnieje potrzeba scharakteryzowania podstawowych i aktualnych zasad prowadzenia opieki nad nimi, uwzględniając ściśle określone stany chorobowe.

Materiał i metody
Przeprowadzono analizę publikacji naukowych z lat 2004-2021, które poruszały temat opieki pacjentów z otyłością oraz metod leczenia stanu zapalnego.

Wyniki
U pacjentów otyłych dochodzi do rozwoju przewlekłego stanu zapalnego, co prowadzi do wielu komplikacji, takich jak konieczność wydłużenia pobytu na oddziałach szpitalnych czy zwiększenie ryzyka wystąpienia powikłań. U Pacjenta otyłego trudniej jest wykonywać procedury medyczne, takie jak zabiegi operacyjne czy anestezjologiczne, komplikując organizację opieki nad takim pacjentem w przypadku nagłego pogorszenia stanu ogólnego. Otyłość pełni jednak funkcję ochronną przed rozwojem ostrego stanu zapalnego.

Wnioski
Otyłość prowadzi do rozwoju przewlekłego stanu zapalnego, co przyczynia się do wielu powikłań w organizacji opieki, takich jak konieczność przedłużenia pobytu na oddziałach szpitalnych czy zwiększenie ryzyka powikłań w postaci infekcji. Wiele badań wskazuje jednak na ochronną rolę otyłości w rozwoju ostrego zapalenia. Zasadne jest prowadzenie dalszych badań i działań mających na celu stworzenie bardziej specjalistycznych i skierowanych do omawianej grupy pacjentów rekomendacji.Introduction
Taking into account the numerous organizational challenges related to the care of seniors, there is a need to characterize the basic and current principles of caring for them, taking into account strictly defined disease states.

Material and methods
An analysis of scientific publications from 2004-2021 was carried out, concerning the care of obese patients and methods of treating inflammation.

Results
Obese patients develop chronic inflammation, which leads to many complications, such as the need to extend the stay in hospital wards or an increased risk of complications. In an obese patient, it is more difficult to perform medical procedures, such as surgery or anesthesia, complicating the organization of care for such a patient in the event of a sudden deterioration of the general condition. Obesity, however, has a protective function against the development of acute inflammation.

Conclusions
Obesity leads to the development of chronic inflammation, which contributes to many complications in the organization of care, such as the need to extend the stay in hospital wards or increasing the risk of complications in the form of infections. However, many studies indicate a protective role of obesity in the development of acute inflammation. It is justified to conduct further research and activities aimed at creating more specialized recommendations addressed to the discussed group of patients.

słowa kluczowe:

Opieka, Otyłość, Zapalenie, Osoby starsze

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.