en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
3/2019
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

STOPIEŃ AKCEPTACJI CHOROBY PACJENTÓW ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM

Renata Robaszkiewicz-Bouakaz
1
,
Monika Kołaczyk
2
,
Joanna Owsianowska
1
,
Sylwia Wieder-Huszla
1
,
Dorota Branecka-Woźniak
3
,
Paulina Zabielska
4
,
Anna Jurczak
1

1.
Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2.
Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Specjalistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
3.
Katedra i Zakład Ginekologii i Zdrowia Prokreacyjnego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
4.
Katedra Medycyny Społecznej, Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Data publikacji online: 2020/01/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Stwardnienie rozsiane (SM) jest nabytą chorobą zapalno-demielinizacyjną układu nerwowego.

Cel
Analiza czynników determinujących stopień akceptacji choroby przewlekłej.

Materiał i metody
Grupę badaną stanowiło 100 chorych z rozpoznaną rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego, pacjentów Kliniki Neurologii z Pododdziałem Udarowym SPSK Nr 1 w Szczecinie. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o standaryzowaną Skalę Satysfakcji z Życia (AIS).

Wyniki
Średni poziom akceptacji choroby w badanej grupie wynosił 29,82±7,98. Czas trwania choroby u badanych wynosił średnio 6,04±5,265 lat, natomiast średnia wieku w chwili zdiagnozowania 30,66 (SD= 9,617).

Wnioski
Badana grupa pacjentów z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego prezentuje dobry poziom akceptacji i adaptacji do choroby. Czynnikami determinującymi poziom akceptacji choroby jest wykształcenie i aktywność zawodowa. Poziom akceptacji choroby pozostaje w ścisłym związku z wiekiem zdiagnozowania SM.Background
Multiple sclerosis (MS) is an acquired inflammatory demyelinating disease of the nervous system.

Aim of this study
Analyze factors that determine the level of acceptance of a chronic disease.

Material and methods
The study included 100 individuals (with relapsing-remitting multiple sclerosis–patients of Neurology Clinic with Stroke Unit, Independent Public Clinical Hospital no 1 in Szczecin). This survey-based study used a standardized questionnaire, the Acceptance of Illness Scale (AIS).

Results
The average level of illness acceptance was 29.82 ± 7.98. The mean duration of illnesswas 6.04 ± 5.265 years, and the mean age at the time of diagnosis was 30.66 (SD = 9.617).

Conclusions
The studied group of patients with relapsing-remitting multiple sclerosis displayed a high level ofillness acceptance and adaptation to it. The level of illness acceptance is determined by education and employment. It is also closely related to the age at the time of diagnosis. The choice of therapeutic methods depends on the level of illness acceptance.

słowa kluczowe:

stwardnienie rozsiane, akceptacja choroby

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe