en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

WIEDZA PIELĘGNIAREK OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ ORAZ PRACUJĄCYCH W DOMACH OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE STOSOWANIA OPATRUNKÓW W LECZENIU ODLEŻYN

Natalia Michalska
1
,
Ewa Małgorzata Kobos
2

1.
absolwentka studiów magisterskich, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
2.
Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
Data publikacji online: 2020/04/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Celem pracy była analiza wiedzy pielęgniarek/rzy opieki długoterminowej oraz pracujących w Domach Pomocy Społecznej z zakresu stosowania opatrunkow specjalistycznych w leczeniu odleżyn.

Materiał i metody
Badania zostały przeprowadzone w placowkach opieki długoterminowej znajdujących się na terenie wojewodztwa mazowieckiego, w grupie 100 pielęgniarek posiadających minimum roczny staż pracy w opiece długoterminowej. Istotność korelacji sprawdzono za pomocą testu chi kwadrat, korelacje między zmiennymi za pomocą korelacji rang Spearmana.

Wyniki
W badaniu uczestniczyło po 20 respondentow z każdej formy opieki długoterminowej. Najliczniejszą podgrupę stanowiły osoby pracujące w zawodzie 15-30 lat (39%). Pod swoją opieką powyżej 10 pacjentow z odleżyną miało 26% pielęgniarek. Zdecydowaną dostępność opatrunkow specjalistycznych w swoim miejscu pracy wskazało 10% respondentow. Niedostateczny poziom wiedzy na temat stosowania opatrunkow w leczeniu odleżyn posiadało 30% ankietowanych, dostateczny 50% osob, natomiast 20% respondentow cechowało się dobrym poziomem wiedzy. Połowa ankietowanych pracujących w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych cechowała się dobry poziomem wiedzy. Nie odnotowano istotnej korelacji pomiędzy wykształceniem respondentow, a poziomem ich wiedzy na temat stosowania opatrunkow w leczeniu odleżyn. Wraz ze wzrostem długości stażu pracy respondentow w aktualnym miejscu zatrudnienia zwiększał się poziom ich wiedzy na temat stosowania opatrunkow w leczeniu odleżyn.

Wnioski
1. Pielęgniarki opieki długoterminowej wymagają regularnych szkoleń w zakresie stosowania opatrunkow specjalistycznych w leczeniu odleżyn. 2. Pielęgniarki zatrudnione w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych wykazują się wyższym poziomem wiedzy w porownaniu do pielęgniarek zatrudnionych w innych formach opieki długoterminowej.Aim
To assess the knowledge on the use of specialist dressings for treating pressure ulcers among long-term care nurses.

Material and methods
The study was conducted in long-term care institutions in Mazowieckie Province, and included a group of 100 nurses with at least one-year experience in long-term care. The significance of correlations was evaluated using the chi-square test. Correlations between variables were assessed using Spearman’s rank correlation.

Results
The study included 20 respondents representing each form of long-term care. Nurses with professional experience of 15-30 years were the largest subgroup (39%). A total of 26% of nurses had more than 10 patients under care. Availability of specialist dressings at workplace was declared by 10% of respondents. The study showed that the level of knowledge on the use of dressings for treating pressure ulcers was insufficient in 30%, sufficient in 50% and good in 20% of respondents. Half of respondents employed in long-term care facilities showed good level of knowledge. No significant correlation was found between education of respondents and their knowledge on the use of dressings in the treatment of pressure ulcers. The level of knowledge on the use of dressings for treating pressure ulcers increased with the length of service at present place of employment.

Conclusions
1. Long-term care nurses should participate in regular training on the use of specialist dressings for pressure ulcers. 2. Nurses employed in long-term care facilities show a higher level of knowledge compared to those involved in other forms of long-term care.

słowa kluczowe:

pielęgniarka, opieka długoterminowa, odleżyny, opatrunki specjalistyczne

 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe