en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

WPŁYW CZASU SPRAWOWANIA OPIEKI NA POZIOM WIEDZY OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE NA TEMAT ISTOTY CHOROBY.

Edyta Szydło
1
,
Anna Szczypta
2

1.
Zakład: Pielęgniarstwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Polska
2.
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Polska
Data publikacji online: 2020/04/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Zbadanie wpływu czasu sprawowania opieki na poziom wiedzy opiekunow osob chorych na stwardnienie rozsiane na temat istoty choroby.

Materiał i metody
W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Badanie miało charakter anonimowy i udział w nim był dobrowolny. Grupę badaną stanowiło siedemdziesiąt sześć osob sprawujących opiekę nad swoim krewnym chorym na stwardnienie rozsiane. Warunkiem włączenia do badań było sprawowanie opieki przez opiekuna minimum 5 lat. Badania przeprowadzono na przełomie lat 2015 i 2016 na terenie Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarow Mozgowych w Wojewodzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie. Analizę wynikow przedstawiono za pomocą statystyki opisowej jako wartości liczbowe i procentowe. Zmienne jakościowe porownano za pomocą testu χ2, przyjmując poziom istotności p<0,05.

Wyniki
Analiza statystyczna wykazała, że najwyższą wiedzę na temat najczęstszych objawow stwardnienia rozsianego posiadają opiekunowie ze stażem opieki w przedziale od 5 do 10 lat (36,4%). Najwyższy procent badanych (68,2%) z grupy sprawującej opiekę nad chorym od 5 do 10 lat deklarował MRI jako kluczowe badanie diagnostyczne w rozpoznaniu SM. Wiedzą na temat wieku, w ktorym najczęściej ujawnia się choroba wykazali się ankietowani z kategorii osob ze stażem opieki od 5 do 10 lat (59,1%).

Wnioski
Istotnie najwyższą wiedzę na temat najczęstszych objawow SM posiadają opiekunowie z najkrotszym stażem opieki. Czas sprawowanej opieki nie wpływa istotnie na wiedzę badanych w zakresie czasu pojawienia się pierwszych objawow SM.Aim
To study the influence on the level of knowledge of caregivers for people suffering from multiple sclerosis.

Material and methods
The study was conducted by applying the method of diagnostic survey-the author’s questionnaire as a research tool. The participation in the study was completely voluntary and fully anonymous. The research group consisted of seventy-six people caring for their relatives who suffer from multiple sclerosis. Inclusion criteriain the research for potential participants were to be a caregiver for a minimum of 5 years. Studies were performed at the turn of 2015 and 2016 at the Subcarpathian Regional Hospital of John Paul II in Krosno at the Department of Neurology with subdivision of cerebral strokes. The results of analysis were presented using descriptive statistics as numbers and percentages. Qualitatives variables were compared with the χ2 test assuming the significance level of p<0,05.

Results
The statistical analysis has shown that the highest level of knowledge about the most popular symptoms of multiple sclerosis can be identified with caregivers dedicated to multiple sclerosis sufferers for the period of 5-10 years (36.4%). The highest per cent of people under investigation in this group (68.2%) has declared that MRI is the key diagnostic examination in multiple sclerosis identification. 59.1% of respondents have also indicated the knowledge concerning age when the disease is most frequently recognized.

Conclusions
Caregivers with the shortest care time have the greatest knowledge about the most popular causes of multiple sclerosis. Care time doesn`t have great influence on the level of knowledge about the first symptoms of the disease.

słowa kluczowe:

wiedza, stwardnienie rozsiane, opiekun

 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe