en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
3/2019
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Wpływ czynników dietetycznych i stylu życia na przebieg łuszczycy

Katarzyna Rzadkowolska
1
,
Agnieszka Żebrowska
2

1.
The Mazovian State University in Płock, Faculty of Health Sciences
2.
Medical University of Łódź, Department of Dermatology and Venereology
Data publikacji online: 2020/01/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Łuszczyca to przewlekła, zapalna choroba skóry. Obejmuje wiele postaci, które różnią się obrazem klinicznym od siebie. Istotne znaczenie w patogenezie łuszczycy i w prowokowaniu zaostrzeń objawów, przypisuje się czynnikom środowiskowym. Istnieją pojedyncze doniesienia, że objawy łuszczycy może nasilać podaż glutenu w diecie pacjenta. Dane dotyczące współistnienia tej dermatozy z nadwrażliwością na gluten mimo, iż są wciąż niejednoznaczne, to sugerują, że ten czynnik może mieć wpływ na przebieg choroby. Badania wskazują również na związek łuszczycy z występowaniem otyłości. Zwraca się również uwagę na fakt, iż odpowiednio skomponowana dieta umożliwia regulację mechanizmów zapalnych, mających ogromne znaczenie w tej jednostce chorobowej. Liczne badania potwierdzają też częstsze występowanie nałogu tytoniowego i alkoholowego u pacjentów z łuszczycą.

Psoriasis is a chronic, inflammatory skin disease. It includes many forms that differ from each other in the clinical picture. In the pathogenesis of psoriasis and in exacerbations of symptoms, environmental factors are important. There are individual reports that the symptoms of psoriasis may increaseas a result of increased gluten supply in the patient’s diet. Data concerning the coexistence of this dermatosis with hypersensitivity to gluten (although it is stillinc onclusive) suggests that this factor may affect the course of the disease. Researches also indicate a relationship between psoriasis and the occurrence of obesity. Furthermore, attention is drawn to the fact that a properly composed diet enables regulation of inflammatory mechanisms that are extremely important in this disease. Numerous studies also confirm more frequent occurrence of tobacco and alcohol addiction among patients with psoriasis.
słowa kluczowe:

łuszczyca, dieta, otyłość, gluten, styl życia

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe