en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2021
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®)w planowaniu opieki nad pacjentem z rozpoznaniem raka odbytu

Ilona Elżbieta Kuźmicz
1
,
Ewa Kawalec-Kajstura
1
,
Joanna Zofia Sułkowska
1

1.
Department of Internal Medicine and Community Nursing, Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Kraków, Polska
Data publikacji online: 2021/05/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
W opiece nad pacjentem w zaawansowanym stadium choroby istotne jest rozpoznanie wieloaspektowych problemów zdrowotnych oraz zaplanowanie i wdrożenie interwencji w zakresie dostosowanym do potrzeb i możliwości pacjentów, umożliwiającym im osiągnięcie możliwie najlepszej jakości życia. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie planu opieki nad pacjentem z zaawansowanym rakiem kanału odbytu z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®.

Opis przypadku
Przyjętym do hospicjum pacjentem był mężczyzna w wieku 65 lat, z rozpoznaniem raka kanału odbytu, z wyłonioną kolostomią. U pacjenta zaobserwowano rozległe owrzodzenie nowotworowe zlokalizowane w okolicy odbytu oraz obrzęk limfatyczny kończyn dolnych.

Dyskusja
Pacjenci z zaawansowanym rakiem odbytu mogą doświadczać wieloaspektowego cierpienia. Głównym celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia tych pacjentów i ich rodzin. Istotnym elementem opieki jest dostosowanie interwencji do zindywidualizowanych potrzeb pacjentów.

Wnioski
Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® pozwoliło zarówno na sformułowanie diagnoz pielęgniarskich, jak i zaplanowanie niezbędnych interwencji.Introduction
In the case of nursing care provided to patients with an advanced-stage of the disease, it is crucial to recognize their multifaceted health problems and to introduce an intervention which would be suitable for patients’ needs and capacities in order to enable them to reach the highest possible quality of life. The objective of this study was to present a nursing plan for advanced-stage anal cancer patients with the application of the International Classification for Nursing Practice ICNP®.

Case study
A man aged 65 was admitted to a hospice. He was diagnosed with anal canal cancer and he had a colostomy formed. The patient suffered from extensive cancerous ulcers around the anus and lymphatic edema of lower limbs.

Discussion
Advanced-stage anal cancer patients may multifaceted suffering. The main objective of palliative care is improving the quality of life of these patients and their families. An important element of care is to adapt interventions to the individual needs of patients.

Conclusions
The application of the International Classification for Nursing Practice ICNP® makes it possible both to form nursing diagnoses and to plan essential nursing interventions.

słowa kluczowe:

plan opieki, rak kanału odbytu, Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe