en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2022
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Coaching zdrowia w przewlekłych chorobach zakaźnych

Joanna Zofia Sułkowska
1
,
Tomasz Brzostek
2
,
Ilona Kuźmicz
2
,
Iwona Malinowska-Lipień
2
,
Paweł Kawalec
3
,
Maggie Palmer
4
,
Stephen Palmer
5

  1. Student and PhD in health sciences, Faculty of Medicine, Jagiellonian University Medical College, Kraków, Poland, Polska
  2. Department of Internal Medicine and Community Nursing, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Poland, Polska
  3. Department of Nutrition and Drug Research, Institute of Public Health, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Poland, Polska
  4. Centre for Health Coaching, International Academy for Professional Development Ltd, London, United Kingdom
  5. Wales Academy for Professional Practice and Applied Research, Institute of Management and Health, University of Wales Trinity Saint David, Carmarthen, Wales, Polska
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej tom 7, rok 2022, numer 4, s. 17-23
Data publikacji online: 2023/02/28
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wprowadzenie:
Osoby cierpiące z powodu chorób przewlekłych w swoim codziennym funkcjonowaniu często zmagają się z różnego rodzaju trudnościami. Jest to związane ze schematem leczenia oraz jego skutkami ubocznymi, które zazwyczaj wymagają modyfikacji stylu życia. W niektórych przypadkach osób zakażonych wirusem HIV (Human Immunodeficiency Virus) lub HCV (Hepatitis C Virus) codzienny dyskomfort może być bardziej dotkliwy ze względu na większe ryzyko stygmatyzacji społecznej. Celem artykułu jest przedstawienie coachingu zdrowia jako podejścia, które potencjalnie mogłoby wspomóc leczenie osób cierpiących na przewlekłe choroby zakaźne.

Przegląd literatury:
Coaching zdrowia to podejście, które sprawia, że osiągnięcie celów związanych ze zdrowiem jest bardziej prawdopodobne. Dostosowanie się do zaleceń lekarskich jest kluczowe dla poprawy wyników związanych z prowadzonym leczeniem. Często istnieje konieczność, by pacjenci zmienili niektóre ze swoich nawyków zdrowotnych oraz codziennych zachowań. Jednakże, aby implementacja wymagań terapii była prawdopodobna, plan działania powinien być realistyczny oraz możliwy do osiągnięcia. Ponadto, w kontekście chorób zakaźnych ma to szczególne znaczenie, ponieważ ma ono wpływ na bezpieczeństwo i życie zarówno samych pacjentów, jak i bliskich im osób.

Wnioski:
Zdecydowana większość dowodów naukowych dotyczy wdrażania coachingu zdrowia u pacjentów cierpiących z powodu chorób przewlekłych bez kontekstu zakaźnego. Jednakże, coaching zdrowia może być rozważany jako obiecująca interwencja w kontekście chorób zakaźnych, jakkolwiek istnieje potrzeba dalszych badań w celu zweryfikowania jego skuteczności.Introduction:
People with chronic disease frequently have different kinds of difficulties with everyday functioning as the treatment regime and its side effects usually demand lifestyle changes. In some people infected with HIV (Human Immunodeficiency Virus) or HCV (Hepatitis C Virus) everyday discomfort may be augmented due to a higher risk of social stigmatization. The aim of this paper is to introduce health coaching as a method which could assist the treatment of people suffering from chronic infectious diseases.

Review of literature:
Health coaching is a method that helps to achieve health-related goals. Compliance with medical requirements is crucial to enhance outcomes connected to treatment. Frequently, there is a need for patients for improve or change some health-related habits and everyday behaviors. However, treatment-related action plan should be realistic as well as achievable. According to infectious diseases it of the utmost importance because it impacts on the safety and life of patients and their relatives.

Conclusions:
The vast majority of evidence is related to the implementation of health coaching in chronic diseases without an infectious context. However, health coaching could also be considered as a promising intervention in the context of infectious diseases, although there is a vital need for further research exploring its efficacy.

słowa kluczowe:

coaching zdrowia, choroby zakaźne, choroby przewlekłe

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.