en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
MNiSW
40
INDEX COPERNICUS
93.56

 

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej (Long-Term Care Nursing) to kwartalnik międzynarodowy wydawany od 2016 r. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie elektroniczne. Wszystkie numery ukazywać się będą również w pełnotekstowej wersji papierowej.Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej to propozycja czasopisma naukowego zawierającego recenzowane artykuły oryginalne (badawcze i eksperymentalne kliniczne), teksty poglądowe oraz opisy przypadków dotyczące przewlekłych problemów zdrowotnych u osób w różnym wieku, będących podmiotem zainteresowań specjalistów w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. W kwartalniku publikujemy ponadto listy do Redakcji, artykuły redakcyjne, recenzje książek, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych. Czasopismo skierowane jest do środowiska pielęgniarskiego oraz innych profesjonalistów systemu opieki zdrowotnej, kosmetologii, pomocy społecznej, oświaty i wychowania, zajmujących się, w zakresie naukowym, teoretycznym i praktycznym człowiekiem przewlekle chorym w aspektach: biologicznym, psychologicznym, społecznym, organizacyjnym, dydaktycznym oraz ekonomicznym.Redakcja przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej oraz w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education i oczekuje, że wszystkie prezentowane w kwartalniku badania dotyczące ludzi lub zwierząt będą miały akceptację odpowiedniej lokalnej Komisji Etycznej. Informację o uzyskaniu zgody należy umieścić w tekście pracy.Copyright: © Akademia Mazowiecka w Płocku To jest czasopismo Open Access, wszystkie opublikowane artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.


Prawa do artykułu są zazwyczaj przenoszone przez autorów na właściciela czasopisma, który udostępnia go na licencji Creative Commons. Jeżeli jednak autor nie chce przenieść praw autorskich na wydawcę, może skontaktować się z redakcją i ustalić odrębne zasady – na jakich redakcja może opublikować artykuł w czasopiśmie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z redakcją.

KOMITET REDAKCYJNY

Redaktor Naczelny
dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka – profesor uczelni
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Akademia Mazowiecka w Płocku


Sekretarz
dr hab. Mariusz Kozakiewicz


Redaktorzy tematyczni

Dorota Kochman (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku) Pielęgniarstwo pediatryczne

Beata Olejnik (Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) Pielęgniarstwo pediatryczne

Dominik Krzyżanowski (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska) Opieka paliatywna

Aleksandra Szabert (Akademia Mazowiecka w Płocku, Polska) Rehabilitacja/fizjoterapia

Maria Maruszak Szeliga (Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego NZOZ Płocki
ZOZ w Płocku, Polska) Opieka długoterminowa

Wiesław Fidecki (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska) Pielęgniarstwo geriatryczne

Agnieszka Brzezińska (Przełożona Pielęgniarek Wojewódzki Samodzielny Zespół
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, Polska) Pielęgniarstwo psychiatryczne

Lukas Kober (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Słowacja) Pielęgniarstwo internistyczneRedaktor językowy

Michał Pankowski (język angielski)
Izabella Penier (język angielski)
Joanna Banasiak (język polski)
WYDAWCA

Wydawnictwo Naukowe Akademii Mazowieckiej w Płocku


Współwydawca
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
(na zlecenie Akademii Mazowieckiej w Płocku)

Adres
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.