en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2023
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

HIV w Ciąży bez Leczenia: Skutki dla Matki i Dziecka - opis przypadku

Anna Zwierzyńska
1
,
Jakub Gruszka
2
,
Adrianna Frydrysiak-Brzozowska
3
,
Olga Adamczyk-Gruszka
4

  1. Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska
  2. II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
  3. Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu. Katedra Zintegrowanej Opieki Medycznej, Zakład Pielęgniarstwa, Akademia Mazowiecka w Płocku, Polska
  4. Katedra Ginekologii i Położnictwa, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Long-Term Care Nursing 2023; 8 (4): 16-24
Data publikacji online: 2023/12/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
HIV – ludzki wirus niedoboru odporności stanowi nadal częstą przyczynę zgonu, szczególnie u osób w wieku rozrodczym. W ciągu ostatnich dziesięciu lat obserwowany jest znaczący wzrost wskaźników ciąż wśród kobiet zakażonych tym wirusem. Pomimo długoletnich badań, wciąż brakuje skutecznej terapii dla kobiet pragnących mieć potomstwo i żyjących z tym wirusem. Na przestrzeni lat zmieniły się zarówno generacje testów na obecność HIV, jak również ich zastosowania. Obecnie rutynowe badanie na HIV jest wykonywane u każdej ciężarnej podczas pierwszej wizyty u ginekologa. Celem tego przesiewowego badania jest wczesne wykrycie infekcji HIV u ciężarnej, aby możliwie szybko wdrożyć odpowiednią terapię. Głównym zadaniem terapii w ciąży jest zmniejszenie ryzyka transmisji wirusa HIV na rozwijający się płód. Celem pracy był opis przypadku zakażenia HIV u nieleczonej kobiety w ciąży, wraz z omówieniem postępowania terapeutycznego, które miało na celu minimalizację ryzyka przeniesienia wirusa na dziecko.

HIV - human immunodeficiency virus is still a common cause of death, especially in people of childbearing age. Over the past ten years, there has been a significant increase in pregnancy rates among women infected with this virus. Despite many years of research, there is still no effective therapy for women who want to have children and live with this virus. Over the years, both the generations of HIV tests and their applications have changed. Currently, a routine HIV test is performed on every pregnant woman during her first visit to the gynecologist. The purpose of this screening test is to detect HIV infection in a pregnant woman at an early stage in order to implement appropriate treatment as soon as possible. The main goal of therapy during pregnancy is to reduce the risk of HIV transmission to the developing fetus. The article is a case report of HIV-positive pregnant woman.
słowa kluczowe:

HIV, ciąża, terapia antyretrowirusowa

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.