en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2023
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Interwencje z zakresu psychologii pozytywnej w profilaktyce wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek: przegląd systematyczny

Joanna Zofia Sułkowska
1
,
Ilona Kuźmicz
2
,
Ewa Kawalec-Kajstura
2
,
Stephen Palmer
3
,
Tomasz Brzostek
2

  1. PhD in health sciences, MA in psychology and student at the Faculty of Medicine, Jagiellonian University Medical College, Polska
  2. Department of Internal Medicine and Community Nursing, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Polska
  3. Wales Academy for Professional Practice and Applied Research, Institute of Management and Health, University of Wales Trinity Saint David, Carmarthen, Wales, United Kingdom
Long-Term Care Nursing 2023; 8 (2): 3-11
Data publikacji online: 2023/06/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie:
Jednym z globalnych wyzwań związanych z opieką zdrowotną jest pogłębiający się niedobór kadry pielęgniarskiej oraz wzrost średniego wieku w tej grupie zawodowej. Zjawiska te doprowadzają do zwiększenia obciążenia i stresu w pracy, a także sprzyjają wypaleniu zawodowemu, czego konsekwencją może być odejście z pracy. Zapobieganie i łagodzenie objawów wypalenia zawodowego może prowadzić do wyższej satysfakcji pielęgniarek z wykonywanej pracy, a tym samym mieć pozytywny wpływ na pozostanie w zawodzie. Celem przeprowadzonego przeglądu systematycznego dwóch baz danych (Embase and PubMed) była weryfikacja, czy pozytywne interwencje psychologiczne zapobiegają lub łagodzą skutki wypalenia zawodowego pielęgniarek/pielęgniarzy.

Przegląd literatury:
Uzyskane wyniki nie były jednoznaczne. Jakkolwiek, joga prowadzi do poprawy w dwóch wymiarach wypalenia (depersonalizacji i wyczerpania emocjonalnego), to nie ma wystarczających dowodów naukowych dotyczących pozytywnych interwencji psychologicznych, jako obiecującego podejścia do zapobiegania lub łagodzenia skutków wypalenia u pielęgniarek/pielęgniarzy.

Wnioski:
Do postawienia bardziej jednoznacznych wniosków potrzebne są dalsze badania.Introduction:
The nursing shortage and ageing workforce are global challenges which can cause higher burdens and work stress. They lead to professional burnout which may result in leaving a job. Prevention and amelioration of professional burnout could lead to higher nurses’ satisfaction with their work, and therefore may have a positive impact on remaining in the profession. Aim of the systematic review: Verification whether positive psychology interventions prevent or ameliorate the burnout in nurses through the systematic review of two databases (Embase and PubMed).

Review of literature:
The results were mixed. However, yoga lead to improvements in two dimensions of burnout (depersonalization and emotional exhaustion).

Conclusions:
There are insufficient studies on positive psychology interventions as a promising approach to prevent or ameliorate the impact of burnout in nurses thus further research is required.

słowa kluczowe:

pielęgniarka, pielęgniarz, psychologia pozytywna, wypalenie zawodowe

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.