en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2024
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Obciążenie opiekuna w trakcie świadczenia opieki nad osobą chorą przewlekłe na przykładzie stwardnienia rozsianego

Edyta Szydło
1
,
Katarzyna Wojtas
2
,
Anna Szczypta
3
,
Agnieszka Gniadek
4

  1. Zakład Pielęgniarstwa, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, Poland
  2. Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków, Poland
  3. Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków, Poland
  4. Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków, Poland
Long-Term Care Nursing 2024; 9 (1): 13-21
Data publikacji online: 2024/04/20
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp:
Stwardnienie rozsiane (SM) jako choroba przewlekła stanowi złożone doświadczenie i wpływa na różne sfery życia chorego i jego opiekuna. Decyzja o podjęciu roli opiekuna wiąże się ze świadomym przyjęciem nowych obowiązków, zmianą planów życiowych, a świadczenie stałej opieki nad osobą chorą przewlekle może prowadzić do obciążenia, które oznacza problemy w wymiarze psychicznego, fizycznego lub społecznego funkcjonowania.

Cel:
Celem pracy była charakterystyka wymiarów obciążenia opiekuna wynikającego z opieki nad osobą chorą na stwardnienie rozsiane.

Przegląd:
Obciążenie opiekuna określa się jako problemy osoby sprawującej opiekę nad chorym, mające swoje odzwierciedlenie w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. Opiekunowie doświadczają dolegliwości somatycznych, zaburzeń emocjonalnych, ograniczeń w życiu społecznym a także braku możliwości samorealizacji i realizacji planów.

Wnioski:
Opieka nad chorym na stwardnienie rozsiane jako długotrwały i dynamicznie zmieniający się stresor prowadzi do obciążenia opiekuna. SM, jako choroba przewlekła charakteryzuje się okresami remisji i zaostrzeń, które wymagają w różnym stopniu zaangażowania opiekuna.



Introduction:
As a chronic disease, multiple sclerosis (MS) is a complex experience affecting various spheres of the patient's and carer's lives. The decision to take on the role of a carer involves a conscious assumption of new responsibilities, a change of life plans, and providing ongoing care for a chronically ill person can lead to a burden that implies problems in terms of mental, physical or social functioning.

Aim:
The aim of this study was to characterise the dimensions of the burden of a carer resulting from caring for a person with multiple sclerosis.

Overview:
Carer burden is defined as the problems of the carer reflected in the physical, mental and social spheres. Carers experience somatic complaints, emotional disturbances, limitations in social life and a lack of opportunities for self-realisation and plans.

Conclusions:
Caring for a multiple sclerosis patient as a long-term and dynamically changing stressor leads to a carer burden. MS, as a chronic disease, is characterised by periods of remission and exacerbations that require varying degrees of carer involvement.

słowa kluczowe:

obciążenie, opiekun, stwardnienie rozsiane

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.