en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2019
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

POSTĘPOWANIE REHABILITACYJNE U PACJENTÓW PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO W OKRESIE SZPITALNYM JAKO PROFILAKTYKA PRZEWLEKŁYCH DEFICYTÓW FUNKCJONALNYCH

Katarzyna Sowa
1
,
Artur Kotwas
1
,
Krzysztof Antczak
1
,
Krzysztof Zdziarski
1
,
Anna Knyszyńska
2
,
Beata Karakiewicz
1

  1. Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
  2. Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
Data publikacji online: 2019/12/02
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp

Koksartroza w Polsce dotyka ok. 8 mln. osób. Wcześnie wdrożona fizjoterapia decyduje o sukcesie leczenia.

Cel

Celem pracy była analiza procesu rehabilitacji pacjentów poddanych operacji stawu biodrowego.

Materiał i metody

Analizowano dokumentację medyczną 100 pacjentów poddanych operacji.

Wyniki

Najczęstszym rozpoznaniem u pacjentów była koksartroza. Wartości BMI badanych różniły się istotnie w zależności od miejsca zamieszkania. Pacjenci rozpoczynali rehabilitację pomiędzy 1- a 4 dniem. Pioniza¬cję w 89% przypadków przeprowadzono 1 dnia. Naukę chodu o kulach podjęło 93 pacjentów.

Wnioski

1. Pierwotna koksartroza jest wskazaniem do skierowania pacjenta na endoprotezoplastykę.

2. Wraz z przebiegiem rehabilitacji występuje progres poziomu funkcjonalności pacjentów.

3. Na przebieg rehabilitacji nie ma wpływu płeć.

Introduction

Coxarthritis, in Poland, affects approximately 8 million people. Early physiotherapy determines the success of treatment.

Aim

The aim of the study was to analyse the effectiveness of rehabilitation process of patients undergoing hip surgery.

Material and methods

Medical documentation of 100 patients who have undergone surgery was analysed.

Results

The most common diagnosis in patients was coxarthritis. The BMI values of the patient’s differed significan¬tly depending on their place of residence.

Patients started rehabilitation between day 1 and day 4 after the surgery. The verticalisation in 89% of pa-tients was carried out on day 1. Ninety-three patients decided to learn to walk with crutches.

Conclusions

1. Primary coxarthritis is an indication to refer the patient to endoprosthesis.

2. In the course of rehabilitation, there is a progress of the patient’s functional level.

3. The rehabilitation process is not affected by the patient’s gender.
słowa kluczowe:

koksartroza, fizjoterapia, endoprotezoplastyka

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.