en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
Artykuł oryginalny

Porównanie jakości życia pacjentów geriatrycznych przebywających w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych z osobami starszymi mieszkającymi z rodziną lub samotnie

Justyna Kuś
1
,
Aneta Grochowska
2
,
Małgorzata Kołpa
1
,
Monika Łabuzek
2
,
Barbara Kubik
2

  1. Zakład Pielęgniarstwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Polska
  2. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Polska
Data publikacji online: 2020/07/21
Plik artykułu:
- 1.pdf  [0.43 MB]
Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
 
1. Kózka Maria, Gibadło Ewelina, Padykuła Marlena (2018). Uwarunkowania występowania zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów w wieku geriatrycznym hospitalizowanych w oddziale chorób wewnętrznych. Pielęgniarstwo Polskie. 69(3), 1-15.
2. Błędowski Piotr, Maciejasz Magdalena (2013). Rozwój opieki długoterminowej w Polsce – stan i rekomendacje. Nowiny Lekarskie. 82(1), 61-69.
3. Kędziora-Kornatowska Kornelia, Muszalik Marta, Skolmowska Edyta (2015). Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, Warszawa: PZWL. s.3-4, 6-8.
4. Konieczna-Woźniak Renata (2013). Uczenie się jako strategia pozytywnego starzenia się. Rocznik Andragogiczny. 20, 185-200
5. Żyra Małgorzata, Malesa Ewa. (red.) (2017). Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. s.95-98.
6. Wnuk Marcin, Marcinkowski Jerzy T. (2013). Jakość życia w chorobach przewlekłych. Hygeia Public Health. 48(3), 274-278.
7. Zielińska-Więczkowska Halina, Kędzior-Kornatowska Kornelia (2009). Jakość starzenia się i starości w subiektywnej ocenie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gerontologia Polska. 17(3), 137-142.
8. Chudiak Anna, Lomper Katarzyna (2016). Jakość życia w nadciśnieniu tętniczym w kontekście nauk społecznych i medycznych. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia. 5(1), 31-34.
9. Cieślik Barbara, Podbielska Halina (2015). Przegląd wybranych kwestionariuszy oceny jakości życia. Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna. 21(2), 102-135.
10. Yesavage Jerome A., Brink T.L., Rose Terence L., Lum Owen, Huang Virginia, Adey Michael, Leirer Von Otto (1983). Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. Journal of Psychiatric Research. 17(1): 37–49.
11. Gajewski Tomasz, Woźnica Irena, Młynarska Magdalena, Ćwikła Sławomir, Strzemecka Joanna, Bojar Iwona (2013). Wybrane aspekty jakości życia osób ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19 (3), 362-369.
12. Muszalik Marta, Zielińska-Więczkowska Halina, Kędziora-Kornatowska Kornelia, Kornatowski Tomasz (2013). Ocena wybranych zachowań sprzyjających zdrowiu wśród osób starszych w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego w aspekcie czynników socjo-demograficznych. Problemy Higieny i Epidemiologii. 94(3), 509-513.
13. Bujnowska-Fedak Maria Magdalena, Kumięga Paulina, Sapilak Bartosz J. (2013). Ocena sprawności funkcjonalnej osób starszych w praktyce lekarza rodzinnego w oparciu o wybrane skale testowe. Family Medicine & Primary Care Review. 15(2), 76-79.
14. Grzegorczyk Joanna, Kwolek Andrzej, Bazarnik Katarzyna, Szeliga Ewa, Wolan Andżelina (2007). Jakość życia osób mieszkających w domach pomocy społecznej i słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. 3, 225-233.
15. Fidecki Wiesław, Wysokiński Mariusz, Wrońska Irena, Walas Lilla, Sienkiewicz Zofia (2011). Jakość życia osób starszych ze środowiska wiejskiego objętych opieką długoterminową. Problemy Higieny i Epidemiologii. 92(2), 221-225.
16. Fidecki Wiesław, Wrońska Irena, Kędziora-Kornatowska Kornelia, Wysokiński Mariusz, Kulina Dorota, Wadas Tadeusz, Augustowska-Kuszyńska Kinga (2015). Jakość życia związana ze stanem zdrowia osób w podeszłym wieku objętych opieką długoterminową. Gerontologia Polska. 1, 24-28.
17. Pacian Anna, Kulik Teresa B., Chruściel Paweł, Mazurek-Sitarz Martyna, Sitarz Karol, Derewiecki Tomasz (2014). Jakość życia a ryzyko depresji wśród osób starszych. Hygeia Public Health. 49(4), 820-824.
18. Raggi Alberto, Corso Barbara, Minicuci Nadia, Quintas Rui, Sattin Davide, De Torres Laura, Chatterji Somnath, Battista Frisoni Giovanni, Maria Haro Josep, Koskinen Seppo, Martinuzzi Andrea, Miret Marta, Tobiasz-Adamczyk Beata, Leonardi Matilde (2016). Determinants of Quality of Life in Ageing Populations: Results from a Cross-Sectional Study in Finland, Poland and Spain. PLoS ONE. 11(7): e0159293; doi: 10.1371/journal.pone.0159293.
19. Conrad Ines, Matschinger Herbert, Riedel-Heller Steffi, von Gottberg Carolin, Kilian Reinhold (2014). The psychometric properties of the German version of the WHOQoL-OLD in the German population aged 60 and older. Health and Quality of Life Outcomes. 12: 105.
20. Fernández Fernández C, Caballer Garcia J, Saiz Martinez P A, Garcia-Portilla González M P (206). Martinez Barrondo S, Bobes Garcia J. Depression in the elderly living in a rural area and other related factors. Actas Espanolas De Psiquiatria. 34(6): 355–361.
21. Kowalska Joanna, Szczepańska-Gieracha Joanna, Piątek Joanna (2010). Zaburzenia poznawcze i emocjonalne a długość pobytu osób starszych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym o Profilu Rehabilitacyjnym. Psychogeriatria Polska. 7(2), 61-70.
22. Kwiatkowska Martyna, Kikolska Marzena, Płoszka Sandra, Żółtowska Kinga, Wojciechowska Zofia, Kochman Dorota, Głowacka Mariola (2018). Ocena skuteczności działań pielęgnacyjno – opiekuńczych nad pacjentami z ryzykiem powstania odleżyn. Pielęgniarstwo w Opiece długoterminowej. 1(1), 4-14.
23. Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K: Jakość życia chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym na tle uwarunkowań zdrowotnych (część II). Pielęgniarstwo XXI wieku 2007; 2(19): 39–43.
24. Naumann Vicki J, Byrne Gerard J A. (2004). WHOQoL-Bref as a measure of quality of life in older patients with depression. International Psychogeriatrics. 16(2): 159–173.
25. GUS: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016, Warszawa 2016. Dostępny pod adresem URL: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/ maly-rocznik-statystyczny-polski-2016,1,17.html [Dostęp: 1.04.2019].
26. Bień Barbara (2002). Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych [W:] Synak B (red.): Polska starość. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. 35–77.
27. Kahana Eva, Bhatta Tirth, .Lovegreen Loren D, Kahana Boaz, Midlarsky Elizabeth (2013). Altruism, Helping, and Volunteering: Pathways to Well-Being in Late Life. Journal of Aging and Health. 25(1): 159–187.
28. Palgi Yuwal, Shrira Amit, Zaslavsky Oleg (2015). Quality of life attenuates age-related decline in functional status of older adults. Quality of Life Research. 24(8): 1835–1843.
29. Bońkowski Krzysztof, Klich-Rączka Alicja (2007). Ciężka niesprawność czynnościowa osób starszych wyzwaniem dla opieki długoterminowej. Gerontologia Polska. 15(3), 97-103.
30. Horn Susan D., Bender Stacy A., Bergstrom Nancy, Cook Abby S., Ferguson Maree L., Rimmasch Holly L., Sharkey Siobhan S., Smout Randall J., Taler George A., Voss Anne C (2002). Description of the National Pressure Ulcer Long-Term Care Study. J Am Geriatr Soc. 50(11):1816-25.
31. Capon Alessandra, Pavoni Noemi, Mastromattei Antonio, Di Lallo Domenico (2002). Pressure ulcer risk in longterm units: prevalence and associated factors. JAN Leading Global Nursing Research. 58(3), 263-272.
32. Toczyńska Aneta, Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia (2012). Samoocena wybranych aspektów jakości życia podopiecznych objętych długoterminową opieką stacjonarną. Problemy Pielęgniarstwa. 20(3), 369-379.
33. Guallar-Castillón Pilar, Redondo Sendino A´urea, Banegas Jose´ R., López-Garcia Esther, Rodriguez- Artalejo Fernando (2005). Differences in quality of life between women and men in the older population of Spain. Soc Sci Med. 60(6):1229-40.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.