en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2022
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Rola wybranych składników odżywczych we wspomaganiu leczenia farmakologicznego choroby Alzheimera

Marietta Bracha
1
,
Alina Jaroch
2

  1. Department of Geriatrics, Division of Biochemistry and Biogerontology, L. Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland, Polska
  2. Department of Clinical Neuropsychology, L. Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland, Polska
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej tom 7, rok 2022, numer 4, s. 5-15
Data publikacji online: 2023/02/28
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Choroba Alzheimera (AD, Alzheimer’s disease) jest pierwotnie zwyrodnieniową chorobą mózgu o nie wyjaśnionej dotąd etiologii i złożonych procesach patofizjologicznych. Stanowi najpowszechniej występujący typ otępienia u osób starszych, które postępuje z biegiem lat i powoduje poważne deficyty funkcji poznawczych. Cechami neuropatologicznymi AD jest występowanie zwyrodnienia neurofibrylarnego i złogów amyloidu zewnątrzkomórkowego pod postacią blaszek amyloidowych. Oprócz szeroko opisywanych zaburzeń poznawczych czy objawów neuropsychiatrycznych otępienie w chorobie Alzheimera prowadzi do postępującego wyniszczenia organizmu. Niedożywienie dotyczy nawet 25 % pacjentów z zespołem otępiennym. Badania wykazały, że dieta jest istotnym czynnikiem związanym z zapobieganiem pogarszania się funkcji poznawczych. Niektóre składniki pokarmowe takie jak witaminy B6, B12, C, A, E, kwas foliowy, kwasy DHA i EPA, cholina, selen, fosfolipidy, kwercytyna, S-allilocysteina mogą odgrywać istotną rolę w poprawie funkcji kognitywnych, spowalniać procesy neurodegeneracyjne w mózgu, oraz wspomagać farmakologiczne metody leczenia pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera.

Alzheimer's disease (AD) is originally a degenerative brain disease with an unexplained etiology and complex pathophysiological processes. It is the most common type of dementia among the elderly, which progresses over the years and causes severe cognitive deficits. The neuropathological features of AD are the occurrence of neurofibrillary degeneration and extracellular amyloid deposits in the form of amyloid plaques. In addition to widely described cognitive disorders or neuropsychiatric symptoms, dementia in Alzheimer's disease leads to progressive wasting of the body. Malnutrition affects up to 25% of patients with dementia syndrome. Studies have shown that diet is an important factor in preventing cognitive decline. Some nutrients such as vitamins B6, B12, C, A, E, folic acid, DHA and EPA, choline, selenium, phospholipids, quercetin, S-allylcysteine may play an important role in improving cognitive functions, slow down neurodegenerative processes in the brain, and support pharmacological methods of treatment of patients diagnosed with Alzheimer's disease.
słowa kluczowe:

choroby neurodegeneracyjne, Choroba Alzheimera, czynniki żywieniowe

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.