en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Występowanie i chorobotwórczość szczepów Enterobacteriaceae – Klebsiella Pneumoniae wytwarzających karbapenemazę klasy b (mbl/ndm) u pacjentów hospitalizowanych i leczonych w mazowieckim szpitalu specjalistycznym w radomiu w latach 2016 – 2018.

Lidia Ura
1
,
Beata Deja-Makara
1
,
Mateusz Pajdziński
2
,
Leszek Marcin Gottwald
2

  1. Zespoł Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., Polska
  2. Katedra Onkologii, Zakład Radioterapii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Data publikacji online: 2020/10/21
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel pracy
Celem pracy była charakterystyka objawowych zakażeń i bezobjawowego nosicielstwa szczepow Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazę klasy B (MBL/NDM) u pacjentow leczonych na oddziałach szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego (MSS) w Radomiu w latach 2016-2018.

Materiał i metody
Grupę badaną stanowiło 120 pacjentow w wieku 80 lat +/ – 17,0. Dokonano analizy epidemiologicznej tych przypadkow.

Wyniki
Stwierdzono 57 przypadkow (47,5%) w 2016 r., 32 (26,6%) w 2017 r. i 31 (25,8%) w 2018 r. pacjentow z obecnością Klebsiella pneumoniae MBL. W grupie badanej były 44 kobiety (36,67%) i 76 mężczyzn (63,33%) (p<0,005). Z materiałow istotnych klinicznie wyhodowano łącznie 60 szczepow Klebsiella pneumoniae MBL. Z podobną częstością izolowano je z wydzieliny z dolnych drog oddechowych oraz z moczu (p=0,436). U 60 pacjentow (50%) stwierdzono zakażenie objawowe, a w 60 przypadkach (50%) wystąpiło bezobjawowe nosicielstwo. Zakażenia dolnych drog oddechowych występowały częściej od zakażeń układu moczowego (p=0,037), zakażeń rany (p<0,001), zakażeń uogolnionych (p<0,001) oraz zakażeń układu pokarmowego (p<0,001). W latach 2016, 2017 i 2018 wykazano zmniejszenie się wrażliwości szczepow Klabsiella pneumoniae MBL na kolistynę (100%; 46,5%; 45,8%) i amikacynę (72,8%; 80,8%; 45,8%).

Wnioski
1. Bezobjawowa kolonizacja pacjentow szczepami Klebsiella pneumoniae MBL występuje z podobną częstością do objawowych zakażeń spowodowanych przez te bakterie. 2. Szczepy Klebsiella pneumoniae MBL izolowane są najczęściej z drog oddechowych i moczowych hospitalizowanych pacjentow. 3. Wraz z wydłużeniem okresu stosowania kolistyny i amikacyny w grupie badanej zaobserwowano zmniejszenie wrażliwości szczepow Klebsiella pneumoniae MBL na te antybiotyki.Aim
The aim of the study was to characterize symptomatic infections and asymptomatic carrier of class B carbapenemase (MBL/NDM) produced Klebsiella pneumoniae in patients hospitalized and treated in Mazowiecki Memorial Hospital of Radom between 2016-2018.

Material and methods
The study group included 120 patients aged 80+/ – 17.0 years old. Epidemiologic analysis of the study group was conducted.

Results
The number of patients positive towards Klebsiella pneumoniae MBL was: 57 (47,5%) in 2016, 32 (26,6%) in 2017 and 31 (25,8%) in 2018. The study group included 44 women (36,67%) and 76 men (63,33%) (p<0,005). In clinically significant material 60 bacterial strains were identified, with similar frequency from lower respiratory tract discharge and from urine. Symptomatic infections in 60 patients (50%) and asyptomatic carrier in 60 patients (50%) were confirmed. Symptomatic infections from lower respiratory tract were more frequent than urinary tract infections (p=0,037), wound infections (p<0,001), generalized infections (p<0,001) and digestive tract infections (p<0,001). During 2016-2018 reduction in sensitivity of Klebsiella pneumoniae MBL strains for colistin (100%; 46,5%; 45,8%) and amikacin (72,8%; 80,8%; 45,8%) was observed.

Conclusions
1. In hospitalized patients positive towards Klebsiella pneumoniae MBL asymptomatic carrier and symptomatic infections occured with similar frequency. 2. In hospitalized patients Klebsiella pneumoniae MBL strains were most frequently identified from respiratory tract and from urinary tract. 3. Commonly with elongation of periode, then colistin and amikacin were used, the reduction of bacterial sensitivity for these antibiotics was observed.

słowa kluczowe:

hospitalizacja, lekooporność, pałeczka zapalenia płuc, karbapenemazy, metalo– β – laktamazy

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.